Kiedy do logopedy

Mowa odgrywa ważną rolę w życiu każdego dziecka, a zwłaszcza w jego okresie rozwojowym. Sprawność komunikacyjna ma wpływ na kształtowanie relacji rówieśniczych, sukcesy oraz porażki.

Rodzicu, zgłoś się jeśli:

Dziecko:
6/8 miesiąc–1 rok – dziecko nie gaworzy, nie wydaje powtarzalnych dźwięków, nie wypowiada sylab;
1–2 rok życia – dziecko sprawia wrażenie, że nie rozumie kierowanych do niego słów, poleceń, nie próbuje porozumiewać się werbalnie, unika kontaktu;
2–3 r.ż. – dziecko wciąż nie mówi, posługuje się jedynie wyrazami dźwiękonaśladowczymi; sprawia wrażenie, jakby zatrzymało się na etapie posługiwania się kilkoma słowami, mówi „po swojemu” i jest zupełnie niezrozumiałe dla osób spoza najbliższego otoczenia lub dla rodziców;
3 r.ż. – dziecko nie wymawia głosek k, g, t, d, p, b, f, w, m, n, a, e, y, i, o, u, dziecko mówi „przez nos”, nie łączy wyrazów w zdania;
4 r.ż – dziecko nie wymawia głosek ś, ź, ć, dź, s, z, c, dz, wymawia głoski, których dźwięk jest nieprzyjemny dla ucha; podczas gdy mówi, jego język wysuwa się z jamy ustnej;
5 r.ż – dziecko nie wymawia głosek sz, rz, cz, dż, nie potrafi unieść języka do podniebienia; mowa jest niepłynna, dziecko wielokrotnie zacina się, momenty niepłynności trwają kilka sekund i są uciążliwe dla mówiącego i dla słuchaczy;
6 r.ż. – dziecko nie wymawia głoski r;
dziecko mówiło, lecz pojawił się regres i zamilkło lub mowa stała się ograniczona;
wydaje się, że dziecko nie słyszy lub nie rozumie, dziecko mówi bardzo głośno, mowa sprawia wrażenie pozbawionej intonacji, głos dziecka brzmi nienaturalnie wysoko;
niezależnie od wieku, dziecko wymaga pomocy logopedy, gdyż zniekształca wymowę głosek mówiąc r francuskie, podczas artykulacji język wysuwa się z jamy ustnej lub dziecko wymawia dźwięki w sposób nieprzyjemny dla ucha;
wsparcia logopedy w większości przypadków wymagają również osoby z autyzmem, zespołem Aspergera, niepełnosprawnością intelektualną, porażeniem mózgowym.

Dorosły:
nieprawidłowa wymowa, brak umiejętności wymowy głoski;
jąkanie lub innego rodzaju niepłynność mowy;
logopeda służy wsparciem tym, którzy stracili zdolność swobodnego wypowiadania się lub rozumienia wskutek choroby;
ćwiczenia logopedyczne mogą być pomocne dla osób, które mają problemy z kontrolą ruchów narządów mowy.