O mnie

Karolina Iwan – dyplomowany neurologopeda, logopeda, psychopedagog, specjalista diagnozy i terapii metodą integracji sensorycznej, terapeuta czaszkowo – krzyżowy, Provider metody Neuroflow ATS, nauczyciel akademicki, biegły sądowy.

Jestem neurologopedą z kilkunastoletnim doświadczeniem w pracy zarówno z niemowlętami, dziećmi jak i osobami dorosłymi, terapeutą metoda Integracji Sensorycznej, terapeuta czaszkowo – krzyżowym . Jestem absolwentem Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego ( neurologopedia) Uniwersytetu Szczecińskiego ( logopedia i terapia pedagogiczna), Akademii Humanistyczno –  Ekonomicznej ( psychopedagogika), Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP  ( socjologia zachowań ludzkich).

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Samodzielnym Publicznym Szpitalu nr 1 w Szczecinie, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Poradni Specjalistycznej Polskiego Związku Głuchych, Centrum Diagnozy i Rehabilitacji Tęcza, Krajowym Towarzystwie Autyzmu w  Szczecinie.

W ramach indywidualnej praktyki logopedycznej oferuję:
Kompleksowe badanie i diagnozę rozwoju mowy, dzieci, młodzieży i dorosłych.
Swoją pomoc oferuję :
niemowlętom,
dzieciom,
młodzieży,
osobom dorosłym;,
specjalizuję się w :
stymulacji zaburzonych funkcji oralnych i pokarmowych (ssanie , połykanie) u dzieci wcześniaczych, noworodków oraz niemowląt,
profilaktyce zaburzeń artykulacyjnych, oddechowych oraz zgryzowych ( niwelowanie dysfunkcji oddychania i połykania),
terapii zaburzeń komunikacji wynikacących z zaburzeń ośrodkowego układu nerwowego (opóźniony rozwój mowy, zaburzenia ze spektrum autyzmu, zespoły genetyczne i zespoły wad wrodzonych, opóźnienia rozwojowe, alalie, dysfazje i inne)
rehabilitacji mowy u osób z zaburzeniami mowy o typie afazji po przebytych incydentach neurologicznych, w wyniku wypadku komunikacyjnego, chorób uszkadzających CUN (afazja, anartia)

Wykształcenie:
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie – studia podyplomowe Neurologopedia
Uniwersytet Szczeciński – studia podyplomowe Logopedia i terapia pedagogiczna
Akademia Humanistyczo – Ekonomiczna w Łodzi – studia magisterskie psychopedagogika
Akademia Humanistyczo – Ekonomiczna w Łodzi – studia magisterskie doradztwo zawodowe i personalne
Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna – studia licencjackie – Socjologia zachowań ludzkich